Sollentuna förskolors främsta fokus

Funderar du på att flytta till Väsjön och har barn? Då finns ofta intresset av att veta hur kommunens skolor jobbar. Läs om förskolornas främsta fokus här.  

Funderar du på att flytta till Väsjön och har barn? Då finns ofta intresset av att veta hur kommunens skolor jobbar. Läs om förskolornas främsta fokus här.