Blicka ut över Väsjön i kvarter Utsikten

Utsikten kommer, precis som namnet anyter, att erbjuda storslagna vyer. Här kommer bostäderna skapa ett levande gaturum och sudda ut gränsen mellan ute och inne.

  •   Antal bostäder: 24
  •   Rum & Kök: -

Här suddas gränserna mellan ute och inne

I kvarteret Utsikten skapar bostäderna ett levande gaturum

De 24 parhusen är fördelade på två hustyper, ena om cirka 135 kvm och den andra om cirka 155 kvm. Samtliga hus består av tre plan samt en inredningsbar vind med utgång till en takterrass. Husen har anpassats till den omkringliggande naturen och är förskjutna i sid- och ibland höjdled. I området finns några karaktärsfulla tallar som kommer att bevaras.

Detaljplanearbetet pågår och projektstarten planeras bli år 2021. Mer detaljer om bostäderna, samt priser, tas fram först till försäljningsstart.

Visa hela texten

Gångväg ner till sjön och till bussen

Från vårt kvarter Utsikten kommer en slingrande gångväg/trappa att anläggas till busshållplatsen på Frestavägen, samt ner till Väsjön. Väsjön är hjärtat i den nya stadsdelen och sjön kommer att ringas in av en strandpromenad. Väsjön kommer även få en kaj och två torg som ansluter till en ny park av mer naturlig karaktär.

Ambitionen är att skapa ett naturnära boende där naturmark och berghällar kommer att bevaras för lek. Vissa platser kommer även att få en grillplats.

I närområdet finns Edsbergs sportfält med bland annat slalom, backhoppning, boule, fotboll med mera. Kommunen planerar för att modernisera och utveckla sportfältet under kommande år.

Naturreservatet runt hörnet

Området omges av två naturreservat;
Rösjöskogens Naturreservat ligger i direkt anslutning till Edsbergs sportfält och erbjuder motionsspår, samt grill- och badplats. 
Törnskogens Naturreservat har vildmarkskaraktär med en biologisk mångfald och erbjuder ett härligt friluftsliv.

Projektstart 2021!
parhus väsjön

Blicka ut över Väsjön i kvarter Utsikten Stenstavägen 2, 192 48 Sollentuna, Sverige

Blicka ut över Väsjön i kvarter Utsikten

Stenstavägen 2, 192 48 Sollentuna, Sverige

Projektstart 2021!
  •   Antal bostäder: 24
  •   Rum & Kök: -

Kontakta våra säljare

Sandra Branthammer, Småa

08-586 303 88