Samsyn Väsjön – För en tydligare vision

I Sollentuna kommuns stadsbyggnadsprojekt Väsjön samverkar kommunen med flera av byggherrarna som är aktiva på platsen och Sollentuna Energi och Miljö. Syftet är att gemensamt skapa en tydlig bild av vad Väsjön är och ska bli när det står färdigbyggt. Inom ramen för Samsyn Väsjön skapar och deltar vi gemensamt i flera olika event och gör kommunikationsinsatser. Hemsidan som du just nu besöker är ett exempel på det senare.

Frågor om Samsyn Väsjön

Har du frågor om, eller vi bli en del av, samarbetet Samsyn Väsjön eller sponsring kan du kontakta vår operativa projektledare.

Tommy Kårlin, Digitrooper
070-735 28 89
tommy(at)digitrooper.se

Tipsa oss om innehåll

Har du förslag på innehåll som bör lyftas fram på sidan eller tror du att vi skulle ha intresse av berätta om något som du håller på med i Väsjön? Kontakta gärna vår redaktör!

Anna Nöjd, Digitrooper
070-946 98 75
anna(at)digitrooper.se

Kommunikationsfrågor som rör Sollentuna kommun

Har du frågor som rör Sollentuna kommuns del i Väsjön, exempelvis markförvärv eller kommunikationer kan du kontakta Sollentuna kommuns marknadsstrateg. Du kan också besöka Sollentuna kommuns egen webbsida som Väsjön.

Mattias Berg, Sollentuna kommun
mattias.berg(a)sollentuna.se
Sollentuna.se/vasjon

Kontakt


    Det är vi som är Samsyn Väsjön