Väsjöns vision

I Väsjön byggs en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Här får du ut lite mer av livet, helt enkelt.

Naturnära storstadskänsla

Väsjöområdets läge mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för ett aktivt liv. På gångavstånd finns fyra vackra insjöar varav Fjäturen, Snuggan och Rösjön till större delen ligger i orörd natur. Den fjärde – Väsjön – ska bli centralpunkten kring vilken den nya bebyggelsen koncentreras med anslutande torgplatser, parkstråk och strandpromenad.

Barn och vuxna äter mellanmål i skidbacken i Väsjön Sollentuna

Våra tre inriktningsmål

Den integrerande, öppna och socialt hållbara livsmiljön

Väsjön präglas av ett nytt sätt att tänka när det gäller bostads- och livsmiljöer i en storstad.

Väsjön är integrerande och bejakar olika individers behov och intressen. Genom arkitektur präglad av mångfald, småskalighet och variation skapas här naturliga möten mellan stad och natur, arbete och fritid, egen tid och sociala sammanhang.

En naturlig stadsdel mitt i sport- och friluftsområdet

I områdena kring Väsjön finns redan unika sport- och friluftsområden där det sjuder av liv och många föreningar har sin verksamhet.

Genom utbyggnaden ska dessa möjligheter genom dialog tas till vara och vidareutvecklas för att möta behov och intressen, både hos befintliga och nya brukare.

Den goda naturmiljön intill staden

Väsjön och områdena här omkring – med Sportfältet, sjöarna, Rösjöns- och

Törnskogens naturreservat – utgör tillsammans en unik och samlad naturresurs i norra Storstockholm.
Med utvecklingen stärks närheten och tillgängligheten till naturen genom att den nya byggda miljön skapar fler tydliga entréer till naturmiljön.

Mötet mellan staden och den goda naturmiljön är en resurs som ska bevaras, men samtidigt restaureras och utvecklas. Det ger fler möjligheten till starka naturupplevelser i framtiden.