Mer om Väsjön

I Väsjön byggs en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Här får du ut lite mer av livet, helt enkelt.

Naturnära storstadskänsla

Väsjöområdets läge mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat ger unika förutsättningar för ett aktivt liv. På gångavstånd finns fyra vackra insjöar varav Fjäturen, Snuggan och Rösjön till större delen ligger i orörd natur. Den fjärde – Väsjön – ska bli centralpunkten kring vilken den nya bebyggelsen koncentreras med anslutande torgplatser, parkstråk och strandpromenad.

Våra tre inriktningsmål

1. Den integrerande, öppna och socialt hållbara livsmiljön

Väsjön präglas av ett nytt sätt att tänka när det gäller bostads- och livsmiljöer i en storstad.

Väsjön är integrerande och bejakar olika individers behov och intressen. Genom arkitektur präglad av mångfald, småskalighet och variation skapas här naturliga möten mellan stad och natur, arbete och fritid, egen tid och sociala sammanhang.

Väsjön görs öppet, tillgängligt och inbjudandeför alla som vill besöka området och bo här. Tillsammans gör det Väsjön till en socialt hållbar livsmiljö där människor kan mötas oavsett i vilken livsfas de befinner sig.

Väsjön blir ett tydligt exempel på när storstadsliv visar en unik kombination av dynamisk kreativitet och harmonisk, naturnära livsstil.

2. En naturlig stadsdel mitt i sport- och friluftsområdet

I områdena kring Väsjön finns redan unika sport- och friluftsområden där det sjuder av liv och många föreningar har sin verksamhet.

Genom utbyggnaden ska dessa möjligheter genom dialog tas till vara och vidareutvecklas för att möta behov och intressen, både hos befintliga och nya brukare.

Utbyggnaden av Väsjön ska ge området och dess anläggningar en utmanande och framtidsorienterad karaktär. Möjligheterna till fysisk aktivitet, sport- och friluftsliv ska bli ännu större. Framförallt gäller det sport- och friluftslivet som har naturen som sin huvudarena.

3. Den goda naturmiljön intill staden

Väsjön och områdena här omkring - med Sportfältet, sjöarna, Rösjöns- och Törnskogens naturreservat - utgör tillsammans en unik och samlad naturresurs i norra Storstockholm.
Med utvecklingen stärks närheten och tillgängligheten till naturen genom att den nya byggda miljön skapar fler tydliga entréer till naturmiljön.

Mötet mellan staden och den goda naturmiljön är en resurs som ska bevaras, men samtidigt restaureras och utvecklas. Det ger fler möjligheten till starka naturupplevelser i framtiden.

Allmänna frågor:

Kontaktcenter
Stadsbyggnadsavdelningen,
Kommunledningskontoret,
Sollentuna kommun
Turebergs torg
119186 Sollentuna
Tfn: 08-579 210 00

Köpa mark

Är du intresserad av att köpa mark av kommunen i Väsjön? Klicka här för att komma till kommunens hemsida.

Information om utvecklingen

Mer information om utvecklingen i Väsjön finns på Sollentunas hemsida.

Bra länkar

Sollentuna kommun
Väsjöbacken
Riksbyggen
Småa

Idrottföreningar

Sollentuna FK
Sollentuna Slalomklubb
Sollentuna Backhopparklubb
Sollentuna Tennisklubb
Attunda OK
Turebergs IF
Turebergs Friidrottsklubb