Med det aktiva livet i centrum

Väsjön innebär nya sätt att tänka när det gäller bostads- och livsmiljöer i en storstad.
Ett genomgående tema blir variation och småskalighet. Målet är att skapa naturlig kontakt mellan människor, men också mellan stad och natur, arbete och fritid.

Väsjön innebär nya sätt att tänka när det gäller bostads- och livsmiljöer i en storstad.
Ett genomgående tema blir variation och småskalighet. Målet är att skapa naturlig kontakt mellan människor, men också mellan stad och natur, arbete och fritid.
Kring Väsjön och Edsberg finns redan uppskattade sport- och friluftsområden där många föreningar bedriver sin verksamhet.

Väsjön utgör också en entrén till två naturreservat som tillsammans är en unik och samlad naturresurs i norra Storstockholm.

Genom utbyggnaden av området tas dessa möjligheter till vara och vidareutvecklas. Allt för att möta behov och intressen, både hos befintliga och nya brukare.