Naturreservat nära Väsjön

När du bosätter dig i den nya stadsdelen Väsjön så bor du mitt emellan två vackra naturreservat som binds samman med en grön naturkorridor som heter Blågröna stråket. Naturreservaten skapar en möjlighet till välmående skogspromenader och naturupplevelser för boende i Väsjön.

När du bosätter dig i den nya stadsdelen Väsjön så bor du mitt emellan två vackra naturreservat som binds samman med en grön naturkorridor som heter Blågröna stråket. Naturreservaten skapar en möjlighet till välmående skogspromenader och naturupplevelser för boende i Väsjön.

Rösjöskogens naturreservat

Rösjöskogens naturreservat ligger i östra Sollentuna med en varierad natur som lätt nås från omgivande bostadsområden. Här hittar du motionsanläggningar, bollplaner, grillplatser och badplatser. Rösjön ligger mitt i naturreservatet som omges av flera lättillgängliga stränder. Stor del av naturreservatet består av äldre barrskog men du kan också hitta öppna kulturmarker med lämningar från bronsåldern och lundar.

Upplevelser i Rösjöskogens naturreservat

I naturreservatet finns flera härliga grillplatser som Sollentuna kommun förser med ved. I skogarna kan du promenera med hund, plocka bär eller svamp. Det finns också elljusspår för dig som gillar att springa i skog och mark. Intill elljusspåret hittar du också ett utegym som är en mycket omtyckt plats att stanna till på.

Naturen i Rösjöskogen

I reservatets norra del, närmast Väsjön, växer bland annat vårärt och olika sorters orkidéer. I de vackra barrskogarna växer svampen luddticka, bland många andra svampsorter. Just luddticka indikerar på att skogen har höga biologiska värden.

Inom reservatet finns en mängd olika djur som rådjur, hare, grävling, bäver och ekorre. Bävern spanar du efter bäst intill Rösjön där den boar. Det finns också hela fem olika fladdermössarter, varav en art som heter vattenfladdermusen, den fångar sin föda precis ovanför vattenytan.

Södra Törnskogens naturreservat

Törnskogen ligger vid Norrviken och är ett område på ca 800 hektar varav Sollentunas del är cirka 500 hektar och utgör kommunens vildmark. Det är ett mycket omtyckt strövområde med en nät av många stigar att utforska.

Upplevelser i Södra Törnskogens naturreservat

I naturreservatet finns den vikingatida Långbroleden som går norrut från Gustavsbergsleden förbi Törnskogsmossen. Långbroleden har rekonstruerats av Naturskyddsföreningen i Sollentuna så att den går att följa även idag och där finns också en runsten från 1100-talet som ligger väster om Snuggan.

Naturen i Södra Törnskogens naturreservat

Det är ett kuperat landskap med tallskog, granskog, våtmark och sumpskog. Törnskogen ligger övervägande på mer än 40 meter över havet och här finns också Sollentuna kommuns högsta berg med fantastisk utsikt över Norrviken. Väl värt ett besök för den äventyrslystne!

Det finns flera entréer till naturreservatet, närmsta vägen från Väsjön är via Frestavägen.