Ribbings Väg

Ribbings väg i Edsberg som ligger i anslutning till Väsjön väcker stort intresse – 50 personer deltog under öppet hus och flertalet värdefulla synpunkter kom fram.

Ribbings väg i Edsberg som ligger i anslutning till Väsjön väcker stort intresse – 50 personer deltog under öppet hus och flertalet värdefulla synpunkter kom fram.