Smartare liv i Väsjön

Småskalighet, variationsrikedom och ett aktivt, naturnära liv är ledorden för Väsjön, som under de kommande 15 åren ska växa till ca 4400 bostäder.

Småskalighet, variationsrikedom och ett aktivt, naturnära liv

Dess är ledorden för Väsjön, som under de kommande 15 åren ska växa till ca 4400 bostäder. För att vara säker på att det blir som det är tänkt tas nu en hållbarhetsplan fram som ska genomsyra allt i byggandet av Väsjön.

Smarta materialval – stor grönytefaktor

För att garantera ett hållbart byggande bör byggherrarna i Väsjön bland annat använda koldioxidsmarta material och integrera grönområden i varje projekt. Ett annat exempel är att stråket mellan Törnskogens- och Rösjöns naturreservat ska göras i ordning för att återfå den ursprungliga naturliga kopplingen mellan naturreservaten.

Gå, cykla eller åk kollektivt

Cykel- och gångtrafik prioriteras i området genom trygga, belysta gång- och cykelvägar. Runt Väsjön byggs kajer och gångstråk för att göra sjön tillgänglig för de som skall bo i området. Genomtänkta lösningar för avfallshämtning och samordnade varutransporter till lokala verksamheter förespråkas.

Väsjön

Natur som mår bra och är lätt att nå

Sport och fiske ska vara en självklar del av vardagen i Väsjön. Därför kommer ett stort arbete att göras för att rena och rensa sjön Väsjön, samtidigt som entréer till naturen och naturreservaten med flera andra sjöar markeras tydligt. I skogarna och längs motionsstråken runtom Väsjön finns kulturskatter i form av lämningar från så långt bak i tiden som bronsåldern. Genom att placera ut information och belysa dessa områden blir kulturarvet en närvarande del av livet i Väsjön.

En livsstil som håller

I Väsjön ska hållbara val vara naturliga. Medborgardrivna co-creationprojekt uppmuntras. Ett exempel på co-creation är danspaviljongen i Södersätra, som kommunen var tvungen att riva. Tillsammans med paviljongens användare har det nu planerats en ny paviljong och med projektledare och material från kommunen kommer en ny danspaviljong att byggas – av medborgarna själva.

För att skapa social hållbarhet är det viktigt att kommunicera vad Väsjön erbjuder ur ett värdeskapande initiativ. Det kan man bland annat göra genom att låta de boende vara med och forma områdets historia och identitet.