Home  /  Posts tagged "Mobilitetshus"

Generellt om mobilitetshus i städer

Behovet av bilar i städer är fortsatt stort och traditionella parkeringsplatser i städer är inte ett effektivt markanvändande. Ett mobilitetshus ska förenkla livet i staden genom att t.ex. erbjuda traditionella parkeringsplatser men också kontorsplatser, livsmedelsbutiker och laddstationer.

Ett exempel som skiljer mobilitetshuset från ett traditionellt parkeringshus är att det finns bil- och cykelpooler där du enkelt hyr det fordon du behöver för stunden. Möjligheterna är många när det kommer till utformningen av ett mobilitetshus och det utvecklas alltid i nära samverkan med kommun.

Planerat mobilitetshus i Väsjön

Vid Väsjö torg planeras det att byggas ett antal flerbostadshus och därmed kommer det att finnas ett ökat behov av parkeringar i området. I planeringen ligger det därför att bygga ett mobilitetshus i Väsjön, i hörnet av Edsbergs allé och Slalomvägen. Sollentuna kommun har beställt en förstudie från Sollentuna kommunfastigheter, SKAB, som är de som kommer att bygga fastigheten för mobilitetshuset.

Mobilitetshuset är tänkt att fungera som mobilitetshubb för de boende i Väsjön och runt Väsjö Torg. Exakt vilka funktioner Väsjöns mobilitetshus kommer att erbjuda vet vi inte ännu, mer information kommer gällande detta, enligt Sollentuna kommun.

Enligt Sollentuna kommuns preliminära besked så kommer mobilitetshuset stå färdigt i samband med att etapp 2 av Väsjöområdet är färdigt.

För de som flyttar in i flerbostadshusen, innan mobilitetshuset står klart, kommer Sollentuna kommun att ordna tillfälliga lösningar för parkering i närområdet. Mobilitetshuset är till för Väsjö torgs boendeparkering (ej aktuellt att andra kvarter har sin parkering där). Därutöver kommer det att finnas ett flertal platser för besöksparkering (allmän parkering) och vissa mobilitetsåtgärder.

Gång-, cykel- och kollektivtrafik

Sollentuna kommun arbetar aktivt för att minska beroendet av bilar i kommunen. I Väsjön planerar Sollentuna kommun för en attraktiv kollektivtrafik och en god tillgänglighet till gång- och cykelvägar. Det ska ge Väsjöborna både miljövänligare och hälsosammare transportalternativ i vardagen.

I takt med att Väsjön växer kommer Sollentuna kommun tillsammans med Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket se över utvecklingen av busslinjer. Målet för Väsjön är en kollektivtrafik med hög tillgänglighet och kapacitet som bidrar till ett hållbart resande.