Home  /  Posts tagged "parkour"

Edsbergs sportfält har fått parkourbana!

Visste du att du kan göra naturparkour i Väsjön. Naturparkourbanan, som ligger i Väsjöbackens sydslänt var en del av utvecklingen av Sportfältet i samband med utvecklingen av Väsjön.

Ett aktivt naturnära liv i Väsjön

Att flytta till Väsjön innebär att välja ett naturnära, aktivt liv och med möjlighet till en hälsosam fritid. Parkourbaran är bara en del av alla de insatser som gjorts för att främja naturnära aktivitetsformer. Idén för parken kommer från barn- och unga i Edsberg. Banan består av fem parkourhinder, som i största möjliga mån är anpassade till och intregrerade i miljön och skogen i området. Parken är tillgänglig för alla och främst riktad till barn och unga från åtta år. Med aktivitetsfältet och parkourbanan ges möjlighet för fysisk aktivitet utomhus för invånare i alla åldrar.

parkourbana_skiss

Här kan du läsa mer om sportfältet.

Friluftsfrämjandet arrangerar naturparkourträffar

Om du är intresserad av att testa naturparkour men vill ha lite hjälp på vägen kan du besöka en av friluftsfrämjandets naturparkourträffar. Läs mer här.

Parkour – vad är det?

Namnet parkour kommer från franskans ”parcours de kombattant” som betyder hinderbana. Parkour är en träningsmetod där du på ett smidigt och kontrollerat sätt ska kunna ta dig an olika hinder i din omgivning utan hjälpmedel. Genom hopp, rullar och olika tekniker utmanar du din fysiska och mentala styrka. Här finns inga tävlingsmoment eller poängsystem. Grenen har funnits sedan början av 1980-talet, men rötterna kommer från flera olika former av träningsmetoder. Genom att repetera rörelser otaliga gånger lär du dig behärska din kropp och rörelsen. En gång kan vara slumpen, därför ska varje rörelse utföras minst tre gånger.

Parkour handlar om repetition och kontroll

Parkour handlar i hög grad om att träna i verkliga miljöer, dvs ofta ute och utan säkerhetsanordningar. Tanken är att du ska anpassa dig efter miljön du är i, inte anpassa miljön efter din form, fysik eller yttre faktorer så som väder eller vind. Tekniken är inte relevant så länge målet uppnås på bästa möjliga sätt. Du ska alltså röra dig med egen teknik och egna möjligheter och begränsningar. Övningarna ska helst utföras tyst, kontrollerat och precist. Utöver det finns inga regler.

vad_ar_parkour

Parkour är ett sinnestillstånd

Grundarna till grenen ser parkour som ett sinnestillstånd snarare än en träningsmetod. Det handlar om att anpassa dig till omgivningen och istället för att undvika hinder, konfrontera och ta dig an dessa. Det handlar om en medveten riskanalys för att undvika skador. I parkour ska du vara dig själv och inte försöka imitera andra. Parkour är alltså träning i personlig utveckling. Här är värdeorden ärlighet, respekt, ödmjukhet, hårt arbete, att överträffa sig själv och att vänja kroppen vid fysisk ansträngning.

Därför passar parkourbanan som hand i handske med det som området Väsjön står för, och de planer som finns för utvecklingen av området.

Läs mer om Edsbergs sportfält på kommunens webbsida.