Skolor och förskolor i Väsjön

I takt med att området kring Väsjön bebyggs och befolkas behöver även skolor och förskolor byggas. I Väsjön finns långt gående planer, även för detta. Här kan du läsa mer om barnomsorg i Väsjön.

Barnomsorg i Väsjön

Alla vet hur viktigt det är att ha bra skolor och förskolor på lämpligt avstånd från hemmet. Därför utreder kommunen kontinuerligt marknaden och befolkningsprognoserna för att kunna tillgodose de behov som uppstår då det sker nyinflyttningar. I Väsjön har det tidigare inte funnits så stora behov av skolor och förskolor, men i takt med att inflyttningen påbörjas blir behovet av förskolor och skolor allt större.

De närmsta åren kommer de barn som flyttar till Väsjön ta plats på närliggande förskolor och skolor, men planen är att tillgodose de behov som finns i Väsjön med nya, lokala skolor.

Två förskolor och en skola planeras

I de planer som finns just nu för området finns bland annat förslag på två förskolor och en skola. Väsjöskolan, som preliminärt är planerad att stå klar 2021 skulle på sikt rymma ca 600 barn från förskola till årskurs 6. Väsjöskolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.

I planerna just nu finns även en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn och ska preliminärt vara klar år 2020. Idag bor det ett sextiotal barn under 15 år i Södersätra – flera av dessa har tillkommit de senaste åren i samband med villaområdet som växer fram.

Väsjön är således ett säkert kort när det gäller barnomsorg. Bara att packa väskan och flytta!