Home  /  Posts tagged "skola"

Skolor och förskolor i Väsjön

Barnomsorg i Väsjö-området

Alla vet hur viktigt det är att ha bra skolor och förskolor på lämpligt avstånd från hemmet. Därför utreder kommunen kontinuerligt marknaden och befolkningsprognoserna för att kunna tillgodose de behov som uppstår då det sker nyinflyttningar. Tidigare fanns det inte så stora behov av skolor och förskolor i Väsjön, men i takt med att inflyttningen påbörjas blir behovet av förskolor och skolor allt större.

De närmsta åren kommer de barn som flyttar till Väsjön ta plats på närliggande förskolor och skolor, men planen är att tillgodose de behov som finns i Väsjön med nya, lokala skolor.

Här kan du läsa mer om skolor och förskolor i Sollentuna kommun.

skolor och förskolor i Väsjön

Planer för skolor och förskolor i Väsjön

Två förskolor och en skola planeras

Planerna för området innefattar just nu förslag på två förskolor och en skola i Väsjön.

Väsjöskolan, som är planerad att stå klar tidigast 2024 kommer att byggas i två etapper. Den första etappen innebär en F-3-skola med plats för ca 360 elever. Här ingår också en tillfällig förskola. I etapp två byggs Väsjöskolan senare ut till en F-9 skola med plats för totalt 900 elever. Skolan kommer att ligga vid området Väsjö torg.

Intresserad av att veta vilka idrottsaktiviteter du kan utöva på Edsbergs Sportfält? Läs mer här.

Det finns även planer för en förskola i Södersätra. Förskolan ska rymma ca 140 barn. Idag bor det ett sextiotal barn under 15 år i Södersätra – flera av dessa har tillkommit de senaste åren i samband med villaområdet som växer fram.

Detta område är således ett säkert kort när det gäller barnomsorg. Bara att packa väskan och flytta!