Home  /  Posts tagged "skola"

Planering för skolor och förskolor i Väsjön

Intill Väsjö torg planeras för Väsjöskolan och i Södersätra för en förskola.

Södersätra förskola kommer att drivas i privat regi och beräknas att kunna öppna 2023.

Väsjöskolan blir kommunal och öppnas i samband med att den andra etappen av bostäder vid Väsjö torg byggs ut. Enligt planering sker den bostadsutbyggnaden preliminärt från år 2024. Väsjöskolan planeras som grundskola men kommer initialt även att innehålla en förskoledel som senare planeras att flytta till Södra Väsjön.

Skolor och förskolor i Sollentuna

skolor och förskolor i Väsjön