Home  /  Posts tagged "Väsjön"

Vad är det blågröna stråket i Väsjön egentligen?

Det blågröna stråket i Väsjön binder samman den blå vattenstrukturen med det gröna i området. Stråket sträcker sig längs med Snuggabäcken, via en strandpromenad ner mot Väsjön och vidare till Rösjön. Längs med stråket bygger man  lekytor för barnen, bänkar, bord och vistelsemiljöer nära vattnet, detta för att du som bor eller besöker Väsjön ska kunna njuta av områdets fantastiska natur.

blågröna stråket

Blågröna stråket – en naturlig passage mellan naturreservaten

Stråket blir en naturlig passage mellan de två naturreservaten, både för djur och växtliv. Men också för alla de som bor i och besöker området. Anledningarna till att kommunen lyfter fram och satsar på stråket är många. Genom arbetet satsar kommunen på att bevara och utveckla värdefulla naturområden – att Väsjön får fler invånare får inte påverka eller förminska naturrikedomen i området.

För att förstärka stråket ytterligare, tillsätter kommunen även nya vattenmiljöer.  Samtidigt öppnar de upp Snuggabäcken, som idag på flera ställen är mer eller mindre obefintlig. Det blågröna stråket skapar förutsättningar för biologisk mångfald inom Rösjökilen. Dessutom ger stråket en fantastisk möjlighet till naturnärhet för de som bor i området. Som besökare i naturreservaten runt omkring Väsjön, får du en naturlig passage mellan de två naturreservaten, vilket underlättar vistelsen i naturreservaten.

brf-barkbaten-visualisering

Blågröna stråket går genom Riksbyggens projekt Brf Kåsan och Brf Barkbåten.

Nu påbörjar kommunen arbetet med blågröna stråket

I slutet av februari 2019 inleder kommunen arbetet för det blågröna stråket. Den första etappen går från Norrortsleden ner till strax norr om sjön. Denna del har kommunen fått 5,4 miljoner från Boverket för att utveckla. I samband med arbetet tillsätter kommunen nya cykel- och gångvägar för att skapa en tillgänglighet till området och till naturen. Nästa etapp blir Väsjöns östra strand.

Om du är intresserad av att bo i ett område där natur och bebyggelse lever i samklang är Väsjön något för dig. Tanken är att bygga ett område som uppmanar till naturvistelse och friluftsliv. Här ska det aktiva livet vara i centrum, och det blågröna stråket är en viktig pusselbit för detta.

Läs mer om bostäderna i Väsjön här. 

Läs mer på kommunens webbsida.