Home  /  Posts tagged "cykelpark"

Väsjön kan komma att bli det mest ultimata cykelområdet i Stockholms län. I Väsjön finns det utvecklingsmöjligheter för att i framtiden kunna cykla BMX, downhill, singeltrack och ”söndagscykla”. Tack vare områdets stora potential utreds nu möjligheterna för en cykelpark i Väsjön.

Väsjön kommer att flockas av cykelfantaster

Konceptet för Väsjön är att det ska vara ett bostadsområde för personer som värdesätter natur, sport- och friluftsliv. För att fortsätta utveckla området till just detta utreder kommunen möjligheterna för en cykelpark.

I Väsjön finns det möjlighet att anlägga leder för downhill och böljande singeltrack. På sportfältet går det att göra pumptracks för BMX-cykling och i Rösjöns naturreservat skulle natursköna leder för XC-cykling kunna anläggas.

Väsjön skulle kunna bli en populär destination för olika dagsutflykter

Väsjön är redan idag ett välbesökt område bland sport- och friluftsintresserade. Genom att samla flera olika aktiviteter i ett och samma område finns det möjlighet att nå många nya besökare.

Idag finns det ingen cykelpark i Stockholms län som erbjuder så pass stort utbud som man nu planerar i Väsjön. Cykelparken skulle kunna locka till sig både nya besökare och stamkunder från det nya bostadsområdet.  

Målet är att bli Sveriges bästa cykelkommun

Målet med cykelparken är inte bara att alla som bor i, eller besöker Väsjön ska nå makalösa adrenalinkickar. Det handlar även om att fortsätta utveckla området i det specifika konceptet som det är tänkt. Sollentuna kommun satsar även på att bli Sveriges bästa cykelkommun 2019. En cykelpark som öppnar upp för alla olika sorters cykelvarianter är därför ett väldigt välkommet förslag.

Sollentuna kommun är i utredningsfasen

Kommunen utreder bland annat finansiering, vem som ska ansvara för skötsel och vilka aktiviteter som ska ingå i parken. Återkoppling av utredningen kommer ske under hösten 2016.

Foto: Järvsö Bergcykelpark
Text: Julia Pettersson
Källa: Sollentuna kommun